Виконання Проекту

Консорціум FORBIO виконуватиме завдання проекту відповідно до наступних Робочих Пакетів

 

РП1 - Координація та менеджмент проекту

Мета: Забезпечення ефективного впровадження проекту. Лідер РП - WIP Renewable Energies

РП2 - Агрономічне та техніко-економічне обґрунтування

Мета: Розрахунок агрономічного та техніко-економічного потенціалу відібраних ланцюгів постачання біопалива другого покоління на обраних площадках в цільових країнах. Лідер РП – Biochemtex

РП3 - Оцінка обраних біоенергетичних ланцюгів на цільових площадках на предмет дотримання критеріїв сталого розвитку

Мета: Оцінка екологічної, соціальної та економічної сталості обраних біоенергетичних ланцюгів постачання сировини для виробництва біопалива другого покоління в цільових країнах. Лідер РП – FAO

РП4 - Визначення та усунення бар’єрів на шляху до ринкового впровадження сталих біоенергетичних ланцюгів на цільових площадках

Мета: Аналіз економічних та неекономічних бар’єрів ринкового впровадження відібраних сталих біоенергетичних технологій на цільових площадках; обмін інформацією щодо найкращих норм біоенергетичного законодавства, регулювання та підтримка схем, що дозволяють використовувати біоенергетичні ресурси, які були вирощені на покинутих землях у найбільш сталий та ефективний спосіб; розробка стратегій, що дозволяють усунути бар’єри, включаючи визначення ролей та зобов’язань відповідних зацікавлених сторін. Лідер РП – FAO

РП5 - Передача знань та розбудова здібностей інноваційних вартісних ланцюгів

Мета: Переконання Європейських фермерів та власників забруднених земель на відібраних площадках до старту дій щодо виробництва не-харчової сировини шляхом презентації результатів різноманітних оцінок; копіювання знань, отриманих на відібраних площадках на інші регіони чи країни; розбудова спроможності відповідних зацікавлених сторін для забезпечення їх можливості до встановлення сталих ланцюгів постачання біомаси. Лідер РП - WIP Renewable Energies

РП6 - Поширення та Використання

Мета: Максимізація видимості проекту та поширення інформації щодо його цілей, завдань та результатів серед зацікавлених сторін та широкої публіки, і таким чином стимулювання залучення цільових груп до виконання проекту та до використання його результатів. Лідер РП – Geonardo